Woningaanpassing Senioren

Wij zijn geworteld in deze mooie provincie en merken dagelijks dat de kwaliteit van wonen en de
leefbaarheid in de regio afneemt. Dat is jammer omdat de provincie en haar inwoners ontzettend veel te bieden heeft. Wij willen inspelen op de recente ontwikkelingen.

Door de vergrijzing neemt de druk op verzorgingscentra en de zorgvraag toe. Hiermee stijgt ook het verlangen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen en de zorgvraag anders in te vullen.
Tegelijk willen ouderen graag in hun eigen omgeving blijven wonen waar zij bekend zijn en een sociaal vangnet hebben. Wij willen ons inzetten voor deze ouderen door hun woningen levensloopbestendig te maken en te voorzien van de benodigde zorgvoorzieningen.